DanishEnglishFinnishFrenchGermanNorwegianPolishSpanishSwedish

Välkommen till V.A. Trafikentreprenader AB


Vi är ett företag som huvudsakligen bedriver avtalsbundna persontransporter, mestadels i Bräcke kommun.

Vakanser för Taxi/busschaufförer


Vi söker taxi/busschaufförer till Bräcke och Gällö. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänsttransporter med mindre bussar och taxifordon. Viss del passning ingår i arbetsuppgifterna.
Ansökan kan skickas till e-postadress: info@trafikentreprenader.se